LAUNCH : Jeny Anagnotopoulos . Georgia Taia, Tracy Quan & Paris Taia . Kate Blackmore & Jacinta Tobinn . Bronwen Williams